Wij werken aan een splinternieuwe website met o.a. al onze klantcases. Medio Q1 2024 live!

Privacyverklaring Social Banana 🍌

Social Banana (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In de privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken. Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via info@socialbanana.nl.

Wie zijn wij?
Wij zijn Social Banana: Online Marketing bureau in Venlo. Deze privacy verklaring ziet op al onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld in het geval van een mailingcampagne). Wij zijn gevestigd aan de Burgemeester van Rijnsingel 20, 5912 AN in Venlo.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, betaalgegevens, interessegebieden (bijvoorbeeld ‘juridisch’ of ‘search’), functietitel, foto’s, contactgeschiedenis, IP-adres, social ID, cookie ID (over cookies lees je meer in ons cookiebeleid) en surfgedrag.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens met de onderstaande doeleinden.

Wettelijke verplichtingen
Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat we in het geval van calamiteiten bij Social Banana persoonsgegevens verwerken. Tevens verzamelen we persoonsgegevens van medewerkers om bijvoorbeeld een contract af te sluiten en de salarisadministratie te regelen.

Klantenadministratie en dienstverlening
In onze klantenadministratie houden we bij welke bedrijven klant zijn bij Social Banana en welke bedrijven klant zijn geweest bij Social Banana. Van de contactpersonen houden we persoonsgegevens bij, zoals contactdetails, om je te kunnen bereiken. Ook houden we notulen bij van eventuele besprekingen in ons CRM systeem. Deze notulen kunnen persoonsgegevens bevatten. We communiceren middels verschillende kanalen met onze klanten, bijvoorbeeld telefonisch en via mail. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

Nieuwsbrieven en mailings
Om bedrijven op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen in de branche versturen we incidenteel een mailing. Soms is deze gepersonaliseerd en soms niet. Als je geen mailing meer wilt ontvangen dan kan je jezelf altijd uitschrijven vanuit het mailbericht.

Reviews en offertes
Om een offerte of Social Talk te maken, verwerken we persoonsgegevens zoals contactgegevens.

Marketing
Wij willen uiteraard gas geven en nieuwe klanten werven. Ons meest vertrouwde kanaal om dit te realiseren is (je raadt het al) online marketing. Om met potentiële klanten in contact te komen en om dit contact te onderhouden, verwerken we persoonsgegevens.

Voor de campagnes van Social Banana verwerken we persoonsgegevens, zoals je IP-adres, cookie-ID, social-ID en/of je surfgedrag. Dit doen we alleen wanneer je ons hiertoe toestemming geeft middels onze cookiemelding. Het doel is om je relevante advertenties te kunnen laten zien op het juiste moment en op de juiste plaats.

We kunnen niet zien wie je bent of voor welk bedrijf je werkt tenzij je deze gegevens aanbiedt om bijvoorbeeld een Google AdWords review uit te laten voeren.

Ook maken we gebruik van zogenoemde aangepaste doelgroepen op diverse social media. Dit houdt bijvoorbeeld in dat we herkennen dat je op onze website bent geweest. Vervolgens sturen we een super relevante advertentie via een medium als Facebook of LinkedIn. Wij geven hiervoor nooit persoonsgegevens door aan derden wanneer je opt-out bent in onze cookiemelding.  Het opnieuw benaderen van websitebezoekers heet overigens remarketing 😉

Verbeteren van onze website
Om de conversie van onze website te verhogen verwerken we persoonsgegevens. We verwerken bijvoorbeeld klikgedrag en het geanonimiseerde IP-adres. Op deze manier kunnen we zien welke pagina’s, stukken tekst en afbeeldingen jullie sterk vinden en welke we moeten verbeteren. Zo verhogen we het rendement van onze website.

Recht van betrokkenen
Onder de GDPR heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons best om hieraan te voldoen. Om van je rechten gebruik te maken kun je contact opnemen via info@socialbanana.nl. Onderstaand je rechten:

Informatie en inzage: Je kan inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over ‘hoe en waarom’ we die gegevens verwerken.
Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
Vergetelheid: Je kan de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
Bezwaar (verzet): Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen van de verwerkingen
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, het uitvoeren van onze dienstverlening, het voeren van een sluitend HR beleid en voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Social Banana: het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij maken bij het gerechtvaardigd belang? Dan weet je ons te vinden! Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes.

Derde ontvangers
Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers.

Met deze verwerkers hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin we waarborgen dat ze handelen conform GDPR richtlijnen. Soms zijn we tevens wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, zoals de Belastingdienst.

Links
Op de websites van Social Banana zijn soms verwijzingen te vinden naar andere websites van organisaties. Dit kunnen bijvoorbeeld bronvermeldingen in de artikelen van ons blog zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites en organisaties persoonsgegevens verwerken. Hiervoor kun je de privacyverklaring van de desbetreffende organisatie lezen.

Cookies
Wij plaatsen cookies op onze website met als doel de website te verbeteren en voor het efficiënt uitvoeren van online campagnes. Lees meer over cookies op socialbanana.nl in ons cookiebeleid.

Verwijderen:
Je kunt je cookies het makkelijkst verwijderen via je browser. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 7 en 8
Internet Explorer 9
Safari
Opera